Monday, June 3, 2013

การรับสายแก๊สสำหรับน้ำแก๊ส

ขอคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บสายของเราและเพื่อการศึกข้อมูลเกี่ยวกับ ก๊าซและประเภทของก๊าซต่างๆที่เราได้เขียนและจักทำเพื่อให้คนที่ใคร่ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวก๊าซ ทางเราจะพยายามจักหาข้อมูลและวิธีใช้มาให้ทุกท่านได้ศึกษา หวังอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลทุกท่าน


เป็นอุปกรณ์รับและส่งถ่ายน้ำแก๊ส (Liquid Line) จากถังแก๊สเข้าไปในระบบท่อแก๊ส

คุณลักษณะพิเศษ
ปลาย สายแก๊สด้านที่ต่อเข้ากับหัววาล์วของถังแก๊สจะมี Excess Flow Valve ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำแก๊สที่ค้างอยู่ในสายไหลย้อนออกมาในขณะที่ปลดสาย แก๊สออกจากหัววาล์วของถังแก๊ส
สายแก๊สสำหรับไอแก๊ส 
หน้าที่
เป็นอุปกรณ์รับและส่งถ่ายไอแก๊ส (Vapor Line) จากถังแก๊สเข้าไปในระบบท่อแก๊ส

No comments:

Post a Comment